Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

bealobster
7774 31a4
Reposted fromparkaboy parkaboy viatarczyn tarczyn

September 14 2017

bealobster
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viaPrzygnebiona Przygnebiona
0776 dd97 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
bealobster
bealobster
Reposted fromFlau Flau viaSmigol Smigol

August 09 2017

The man who goes alone can start today; but he who travels with another must wait till that other is ready, and it may be a long time before they get off.
Henry David Thoreau, Walden (via philosophybits)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaciarka ciarka
bealobster
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
Reposted fromviciousvenus viciousvenus via3u3a 3u3a

August 08 2017

bealobster
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viaboroboro boroboro
bealobster

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viaboroboro boroboro
bealobster
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viaboroboro boroboro
bealobster
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaboroboro boroboro
bealobster
5587 1eab
Reposted fromkarahippie karahippie viagoszko goszko

August 07 2017

bealobster
2121 832a 500
Reposted fromdreptak dreptak viackisback ckisback
9139 94d5 500
Reposted fromlaluna laluna viamyceline myceline
9306 447a 500

thebaconsandwichofregret:

this gets funnier when you see the time stamp

Reposted fromambi-sex-trous ambi-sex-trous viamyceline myceline
bealobster
Zapominamy to, co chcemy pamiętać, a pamiętamy to, o czym chcielibyśmy zapomnieć.
— Cormac McCarthy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxmartii xmartii

July 31 2017

bealobster

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viamyceline myceline

July 27 2017

bealobster
bealobster
5585 4fa2 500
Reposted fromstroschek stroschek viamyceline myceline
bealobster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl