Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

bealobster
3623 33cf 500
Reposted fromstroschek stroschek viawarkocz warkocz
bealobster
0591 8340

motorizedmycologist:

becausebirds:

Bird lands on a page about itself.

"das me"

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viawarkocz warkocz
bealobster
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viawarkocz warkocz
bealobster
1348 3f76
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
bealobster
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz
bealobster
5276 ae3d
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viawarkocz warkocz
bealobster
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viawarkocz warkocz
bealobster
bealobster
3225 7174
Reposted fromsonylein sonylein viajoannna joannna
bealobster
6452 6cbb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
bealobster
4305 886a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viackisback ckisback
bealobster
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
bealobster
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
bealobster
5898 613d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
bealobster
bealobster
bealobster
bealobster
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboroboro boroboro

September 11 2018

bealobster
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaxannabelle xannabelle
bealobster
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl